เปอร์เซ็นต์คู่ต่อคู่ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

มหาโชค ว.วัฒนะ ชื่อนักชก มนต์สวรรค์ กิตติมวยไทยยิม

13%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

88%

1 ดาววันนี้ 7
1 จำนวนผู้ลง 7
115 สอบ / 114.6/114.6/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 115 สอบ / 114.4/114.4/ ลด -
- ชกครั้งสุดท้าย ยังไม่ทราบผล
เพชรสุริยา สิงห์จตุรัส ชื่อนักชก เพชรปัญญา เจ๊ดวงอะไหลยนต์

100%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

14 ดาววันนี้ 0
8 จำนวนผู้ลง 0
100 สอบ / 100/100/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 100 สอบ / 100/100/ ลด -
เพชรกังวาล เพชรมณีรัตน์ ชื่อนักชก ศตวรรษ อ.วัฒนา

100%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

7 ดาววันนี้ 0
7 จำนวนผู้ลง 0
114-115 สอบ / 113.4/113.4/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 114-115 สอบ / 115.5 /115.5 / ลด 0.5
แอ๊ดเทวดา ลูกบุญมี ชื่อนักชก เหลี่ยมนรา รัตนภานุ

100%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

24 ดาววันนี้ 0
12 จำนวนผู้ลง 0
106 สอบ / 106/106/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 106 สอบ / 106/106/ ลด -
ฟ้าสว่าง บีเอ็มมวยไทย ชื่อนักชก เก่งกาจ เพชรรุ่งเรือง

35%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

65%

7 ดาววันนี้ 13
3 จำนวนผู้ลง 7
120-122 สอบ / 119.4/119.4/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 120-122 สอบ / 122.6/122.6/ ลด 0.6
ก้องเมธี ส.ส.อนุมัติ ชื่อนักชก ซุปเปอร์เล็ก จิตรเมืองนนท์

29%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

71%

6 ดาววันนี้ 15
4 จำนวนผู้ลง 7
105 สอบ / 105/105/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 105 สอบ / 105/105/ ลด -
ก้องเมืองตรัง แก้วสัมฤทธิ์ ชื่อนักชก แดนสยาม อโยธยาไฟท์ยิม

72%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

28%

18 ดาววันนี้ 7
8 จำนวนผู้ลง 3
122 สอบ / 121/121/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 122 สอบ / 122.4/122.4/ ลด 0.4
รุ่งตะวัน ช.ธนาภรณ์ ชื่อนักชก เพชรกล้า ลูกเมืองเพชร

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
140 สอบ / 138.2/138.2/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 140 สอบ / 139/139/ ลด -
ฟ้าใส ป.เพชรไข่แก้ว ชื่อนักชก นพเดช วินอุบล

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
95 สอบ / 95/95/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 95 สอบ / 95/95/ ลด -