เปอร์เซ็นต์คู่ต่อคู่ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ศิลาทอง ช.ห้าพยัคฆ์ ชื่อนักชก เพชรน้ำเอก ส.ส.ปกรณ์

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
132.5-133.5 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 132.5-133.5 สอบ / -/-/ ลด -
โชคดี แม็กจันดี ชื่อนักชก ทัพหน้า ส.วริษฐา

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
110 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 110 สอบ / -/-/ ลด -
ยอดวิทยา ส.ศิริลักษณ์ ชื่อนักชก เพชรบ้านแขก ส.สมหมาย

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
123 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 123 สอบ / -/-/ ลด -
โจเซฟ พุ่มพันธุ์ม่วง ชื่อนักชก เพชรเดินชน อ.ขวัญชัย

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
110 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 110 สอบ / -/-/ ลด -
เพชรสยาม ราชานนท์ ชื่อนักชก เดชศักดิ์ดา ช.พีระชัย

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
120 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 120 สอบ / -/-/ ลด -
สเตฟาน ศิริลักษ์มวยไทย ชื่อนักชก ลูกแมน ลูกศักดิ์สุรินทร์

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
100 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 100 สอบ / -/-/ ลด -
ชื่อนักชก

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ สอบ / -/-/ ลด -
ชื่อนักชก

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ สอบ / -/-/ ลด -
ชื่อนักชก

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ สอบ / -/-/ ลด -
ชื่อนักชก

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ สอบ / -/-/ ลด -
ชื่อนักชก

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ สอบ / -/-/ ลด -
เพชรลีลา เอ็มยูเด็น ชื่อนักชก คำมอด ท.มโนธรรมรักษา

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
108 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 108 สอบ / -/-/ ลด -
พรพรหม ช.ห้าพยัคฆ์ ชื่อนักชก เกียรติเพชร เกียรติชัชนันท์

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
115 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 115 สอบ / -/-/ ลด -
จ้าวอินทรี เกียรติเจริญชัย ชื่อนักชก นาคา พุ่มพันธุ์ม่วง

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
124 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 124 สอบ / -/-/ ลด -
ตีโต้ หอยหวานโภชนา ชื่อนักชก ศักดิ์ชัยน้อย เอ็มยุเด็น

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
130 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 130 สอบ / -/-/ ลด -
เข็มเหล็กกล้า ดาวพรหมจรรย์ ชื่อนักชก บันลือเดช ลูกพระบาท

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
111 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 111 สอบ / -/-/ ลด -
ยางดำ ศูนย์กีฬาหัวฝาย ชื่อนักชก ทรงกลดน้อย ส.เดชะพันธ์

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
115 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 115 สอบ / -/-/ ลด -
บอยอุบล อั๋นสุขุมวิท ชื่อนักชก ลำน้ำมูลเล็ก ส.จิตรลดา

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
112 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 112 สอบ / -/-/ ลด -
เพชรนิรันดร์ ดาบรันสารคาม ชื่อนักชก กาก้า แป๊ะมีนบุรี

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
126 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 126 สอบ / -/-/ ลด -
กุมารดำ ศักดิ์ถวิล ชื่อนักชก วันชนะ ช้างบ้านราษฏ์

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
117 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 117 สอบ / -/-/ ลด -
เดชภาคิน ศิษย์กำนันจีระวัฒน์ ชื่อนักชก มาลัยทอง ร.ร.กีฬานครพนม

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
100 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 100 สอบ / -/-/ ลด -
เพชรคชสาร สิทธิชัย ชื่อนักชก ภาคภูมิ เกียรติเจริญชัย

0%

เปอร์เซ็นต์วันนี้

0%

0 ดาววันนี้ 0
0 จำนวนผู้ลง 0
108 สอบ / -/-/ ลด - น้ำหนักวันนี้ 108 สอบ / -/-/ ลด -