มวยฮอตประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ รูปภาพนักมวย ชื่อนักมวย จำนวนดาว
1
48.3%
คะแนนการชก 29 ดาว จากคะแนนเต็ม 60
คะแนนนิยม 41 ดาว
โปรแกรมล่าสุด

32

2
58.2%
คะแนนการชก 64 ดาว จากคะแนนเต็ม 110
คะแนนนิยม 132 ดาว
โปรแกรมล่าสุด

32

3
52%
คะแนนการชก 26 ดาว จากคะแนนเต็ม 50
คะแนนนิยม 81 ดาว
โปรแกรมล่าสุด

29

4
54.3%
คะแนนการชก 19 ดาว จากคะแนนเต็ม 35
คะแนนนิยม 78 ดาว
โปรแกรมล่าสุด

24

5
60%
คะแนนการชก 6 ดาว จากคะแนนเต็ม 10
คะแนนนิยม 23 ดาว
โปรแกรมล่าสุด

21

6
46.7%
คะแนนการชก 14 ดาว จากคะแนนเต็ม 30
คะแนนนิยม 20 ดาว
โปรแกรมล่าสุด

16

7
46.3%
คะแนนการชก 74 ดาว จากคะแนนเต็ม 160
คะแนนนิยม 36 ดาว
โปรแกรมล่าสุด

11

8
55%
คะแนนการชก 11 ดาว จากคะแนนเต็ม 20
คะแนนนิยม 14 ดาว
โปรแกรมล่าสุด

7

9
41.1%
คะแนนการชก 37 ดาว จากคะแนนเต็ม 90
คะแนนนิยม 27 ดาว
โปรแกรมล่าสุด

7

10
51.3%
คะแนนการชก 82 ดาว จากคะแนนเต็ม 160
คะแนนนิยม 100 ดาว
โปรแกรมล่าสุด

7