ยอดมวยไทย


วันที่ ถึง  /    /  
ลำดับที่ 1
83.4%
คะแนนการชก 146 ดาว จากคะแนนเต็ม 175
คะแนนนิยม 0 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 2
71.4%
คะแนนการชก 132 ดาว จากคะแนนเต็ม 185
คะแนนนิยม 0 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 3
72.2%
คะแนนการชก 130 ดาว จากคะแนนเต็ม 180
คะแนนนิยม 0 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 4
86%
คะแนนการชก 129 ดาว จากคะแนนเต็ม 150
คะแนนนิยม 0 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 5
75.3%
คะแนนการชก 128 ดาว จากคะแนนเต็ม 170
คะแนนนิยม 0 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 6
71.1%
คะแนนการชก 128 ดาว จากคะแนนเต็ม 180
คะแนนนิยม 0 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 7
67.4%
คะแนนการชก 128 ดาว จากคะแนนเต็ม 190
คะแนนนิยม 0 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 8
80.6%
คะแนนการชก 125 ดาว จากคะแนนเต็ม 155
คะแนนนิยม 0 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 9
65.8%
คะแนนการชก 125 ดาว จากคะแนนเต็ม 190
คะแนนนิยม 0 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 10
75.2%
คะแนนการชก 124 ดาว จากคะแนนเต็ม 165
คะแนนนิยม 0 ดาว
โปรแกรมล่าสุด